Tel: 0902146356 Email: cuacuonmanhdat@gmail.com

Hướng dẫn cách nạp tay điều khiển Rồng

Ngày tạo: 06/05/2019

Hướng dẫn cách nạp tay điều khiển Rồng

Cùng tìm hiểu cách nạp tay điều khiển Rồng qua bài viết hướng dẫn sau đây của chúng tôi nhé

Cách bước nạp tay điều khiển Rồng

Bước 1: là cách xoá mã: Thao tác liên tục. 

Ấn đồng thời nút lên và tròn thấy đèn không sáng sau đó nháy nháy. Vẫn giữ nút lên đồng thời nhấp nút Tròn 3 lần đèn nháy nháy là ok.
Kiểm tra đã xoá thành công thì ấn các nút đèn không sáng là ok.

Nạp tay điều khiển Rồng Taiwan

Bước 2:

Đối với mã nhảy: Ấn nút lên của Tay Rồng và tay muốn sao. Đấu đầu nhau. Tay Rồng sáng liên tục 4 nút là ok. Sau đó cách nạp tay gốc thế nào thì tay Rồng cũng vậy.

Đối với mã gạt: Ấn học từng nút 1 đấu đầu nhau giữa tay Rồng và tay muốn sao. Đèn các nút sáng liên tục là ok.

Xem thêm : Sửa chữa tay điều khiển cửa cuốn